Meld je aan voor de nieuwsbrief
klik hier

Stichting Noorderpark

Het Noorderpark slaat de brug in Noord. Natuur en cultuur snuiven, spelen, bewegen, tot rust komen, nieuwe mensen ontmoeten, klussen of  iets voor de buurt betekenen; het kan allemaal in het Noorderpark! Deze website bundelt alle activiteiten en nieuwtjes. En we nodigen jou uit om mee te doen en bij te dragen aan een levendig, groen en verbindend Noorderpark.

Wij maken het park!

 

Iets laten weten aan de bezoekers van het park?
klik hier

parkberichten

Het laatste nieuws uit het park...
Zelf bijdragen aan het Noorderpark?
klik hier

Zelf actief

Zelf
actief

In het Noorderpark kun je genieten van de natuur, rust en ruimte. Maar je kunt er ook zelf activiteiten organiseren, leren én ontmoeten!

Deze website staat vol activiteiten die vaak tot stand komen door  ideeën van buurtbewoners of bezoekers van het park.

Heb je zelf een goed idee? Dit is je kans! Van een sportwedstrijd, voorstelling of kunstwerk tot een buurtbarbecue of natuurspeurtocht; alles is mogelijk. Je kunt hulp krijgen bij bijv. het verkrijgen van vergunning, publiciteit, vrijwilligers, fondsen of samenwerking met andere organisaties. Uiteraard krijgt jouw initiatief ook een plek op deze website.

Mail naar goedidee@noorderpark.nl.
Dit is het eerste loket van waaruit we je helpen je plan concreet te maken. Kleine en grote ideeën zijn welkom!

 

 

 

Paraplu-
vergunning

Voor kleinschalige evenementen in het Noorderpark is er sinds enkele jaren een Parapluvergunning. Bewonersinitiatieven kunnen via deze weg sneller en goedkoper worden uitgevoerd en vallen buiten de proceduretijd van tien weken.

Lees hier de voorwaarden voor het verkrijgen van een Parapluvergunning.
Voor overige evenementen dient een afzonderlijke evenementenvergunning te worden aangevraagd.

Gebruik van parklocaties
Als je activiteit niet geschikt is om buiten te organiseren kun je gebruik maken van een van de paviljoens in het park. Voor alle ruimtes geldt een speciale prijs voor buurtgenoten. Er is een container in het park met diverse spelmaterialen waar je gebruik van kunt maken.

Samen-
werking

We werken samen met diverse parkpartners en bewoners die ieder hun eigen doelgroep aanspreken. Door de krachten te bundelen stimuleren we de ontmoeting in dit stadspark. We zijn tevreden als elke Noorderling trots is op het Noorderpark!

Samenwerken met organisaties rondom het park kan het bereik en impact van je activiteit vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de speeltuin, jongerenwerk, burennetwerken, scholen, studenten en groen beheerders. Vrijwilligers en een beweegteam, het is er allemaal in het Noorderpark!
Een greep uit de projecten waar mooie samenwerkingen tot stand kwamen: Vurig Winterfeestje bij de Gele Pomp, SamenNoordFeest bij de Roze Tanker, de Overvliegdag van de Scouting, Zomers buurtconcert bij Pompet en de Kerstmarkt bij Grandcafé Noorderpark.

Park bijeenkomsten

Onder het motto ‘Samen maken we het park’ bundelen we de krachten met organisaties en bewoners rondom het park. Wil je op deze manier ook betrokken blijven? Wees welkom op een van deze bijeenkomsten:

Parkpraat
Een buurtbijeenkomst op telkens een andere locatie dat aansluit op een bestaand programma. Men kan zelf een idee voorleggen en hiervoor een beroep doen op de stichting of partners van het Noorderpark.

Partneroverleg
Diverse professionals van organisaties uit de buurt gaan met elkaar in gesprek over relevante ontwikkelingen in het park. Ook wordt het programma voor de komende maanden met elkaar afgestemd. Samenkomst is één keer per 6 weken.

Noorderpark adviesraad
Via deze raad wordt men betrokken bij het bepalen van de koers van de stichting. Op een specifiek thema (zoals ruimte, groen, cultuur) wordt men uitgenodigd mee te denken over actuele zaken in het park. De leden vormen een afspiegeling uit de buurt, mogelijk kan de stichting hen tussendoor voor specifieke thema’s benaderen.

Ondernemend Collectief
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd aan de hand van een casus van een ondernemende buurtbewoner. Het collectief staat voor uitwisseling van kennis, ervaring en betrokkenheid.

Op zoek naar een locatie in het Noorderpark?
klik hier
Maak kennis met Stichting Noorderpark
klik hier

Over Stichting Noorderpark

Stichting Noorderpark staat voor een groen en verbindend park. Een park waar iedereen kan ontspannen en bewegen, met ruimte voor creativiteit en verrassende ontmoetingen. Natuurlijk realiseren we dit samen met de buurt, want: Samen maken we het park!

De stichting is een kleine organisatie die enkele taken van de Gemeente Amsterdam heeft overgenomen. Zo organiseren wij vergunningen voor activiteiten in het park en helpen we buurtbewoners bij het realiseren van hun initiatieven. We organiseren ook inspraak en betrokkenheid en coördineren overleg tussen de organisaties die zich bij het park betrokken voelen. Tevens verzorgen we de communicatie over wat er te doen is in het park.

De stichting versterkt de levendigheid in het Noorderpark in de breedste zin van het woord: van een groen en divers park tot een aantrekkelijke en veilige plek voor iedereen.

  • We bevorderen ontmoetingen tussen alle gebruikers van het park. In het park vinden regelmatig laagdrempelige, kleinschalige activiteiten plaats rond cultuur, natuur en beweging.
  • We ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven en stimuleren zelforganisatie en zelfwaardering bij buurtbewoners. Iedereen is welkom om mee te praten over het gebruik van het park of zelf een activiteit te organiseren. Zie parkbijeenkomsten
  • We stimuleren ondernemerschap in en rond het park met het Ondernemend Collectief en met projecten als Parkdirecteur voor één dag, de Parkmarkt of de Buurtcamping.

Lees hier het Jaarverslag 2019 Stichting Noorderpark

Kernteam

Het team van Stichting Noorderpark stelt zich voor:

Elien van Helden
Elien van Helden
sociaal manager en verbinder
Elien peilt wat er leeft en helpt buurtbewoners hun wensen voor het park te verwezenlijken. Ook is ze de verbindende factor tussen organisaties, bedrijven en instellingen, gemeente en omliggende buurten, met het park als groen en inspirerend speelveld voor ontmoeting. Elien is altijd in voor nieuwe ideeën en samenwerkingen.
Marga van der Vlugt
Marga van der Vlugt
communicatie en PR
Marga verzorgt de publiciteit van Stichting Noorderpark en informeert iedereen over de mogelijkheden en activiteiten in het park. Via deze website, maar ook via nieuwsbrieven, diverse media, affiches, flyers en promotie op locatie maakt zij zichtbaar wat er speelt. Haar wens is om het park voor iedereen toegankelijk te maken.
Rita Gemerts
Rita Gemerts
sportmanager
Rita is al jaren de spil van allerlei sportieve activiteiten in het Noorderpark. Als actieve buurtbewoner en sportondernemer is zij gespecialiseerd in het aanbieden van een laagdrempelig beweeg- en scholingsaanbod. Activiteiten als de Noorderpark Spelen en Heel Noorderpark Beweegt wist zij tot een groot succes te maken.
Maike Vernooij
Maike Vernooij
zakelijk leider
Maike is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Stichting Noorderpark: van fondsenwerving en boekhouding tot contracten, verzekeringen en jaarverslagen. Zij zet de grote lijnen uit en is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Ook helpt zij bij het realiseren van activiteiten.

Bestuur

Stichting Noorderpark wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit bewoners uit de wijken rondom het Noorderpark, te weten:

  • Wigger Verschoor (voorzitter)
  • Pieter van der Pot (penningmeester)
  • Peter Dortwegt (secretaris)
Ontdek de natuur in het park
klik hier

Bekijk onze Natuurmomentjes!

ijsvogels

21/12/2018

wilgen

21/12/2018

vaste plantentuin

21/12/2018