Meld je aan voor de nieuwsbrief klik hier

agenda

Sorteer op:
 • Vandaag & Morgen
 • Weekend
 • Feb
 • Mar
 • Apr
Locaties
 • Noorderparkbad
 • Het Bloemenkwartier
 • Pompet
 • Roze Tanker
 • Grand café Noorderpark
 • Voor Noorderparkbad
 • Noorderpark
 • Noorderparkbad
 • Buurtkamer
 • Ouder-Kindteam

Het Noorderpark slaat de brug in Noord. Natuur en cultuur snuiven, spelen, bewegen, tot rust komen, nieuwe mensen ontmoeten, klussen of  iets voor de buurt betekenen; het kan allemaal in het Noorderpark! Deze website bundelt alle activiteiten en nieuwtjes. En we nodigen jou uit om mee te doen en bij te dragen aan een levendig, groen en verbindend Noorderpark.

Wij maken het park!

 

Iets laten weten aan de bezoekers van het park? klik hier

parkberichten

Het laatste nieuws uit het park...
Zelf bijdragen aan het Noorderpark?

Zelf actief

Zelf
actief

In het Noorderpark kun je genieten van de natuur, rust en ruimte. Maar je kunt er ook zelf activiteiten organiseren, leren én ontmoeten!

Deze website staat vol activiteiten die vaak tot stand komen door  ideeën van buurtbewoners of bezoekers van het park.
Heb je zelf een goed idee? Dit is je kans! Van een sportwedstrijd, voorstelling of kunstwerk tot een buurtbarbecue of natuurspeurtocht; alles is mogelijk. Je kunt hulp krijgen bij bijv. het verkrijgen van vergunning, publiciteit, vrijwilligers, fondsen of samenwerking met andere organisaties. Uiteraard krijgt jouw initiatief ook een plek op deze website.

Mail naar goedidee@noorderpark.nl.
Dit is het eerste loket van waaruit we je helpen je plan concreet te maken. Kleine en grote ideeën zijn welkom!

 

 

 

Paraplu-
vergunning

Voor kleinschalige evenementen in het Noorderpark is er sinds enkele jaren een Parapluvergunning. Bewonersinitiatieven kunnen via deze weg sneller en goedkoper worden uitgevoerd en vallen buiten de proceduretijd van tien weken.

Lees hier de voorwaarden voor het verkrijgen van een Parapluvergunning.
Voor overige evenementen dient een afzonderlijke evenementenvergunning te worden aangevraagd.

Gebruik van parklocaties
Als je activiteit niet geschikt is om buiten te organiseren kun je gebruik maken van een van de paviljoens in het park. Voor alle ruimtes geldt een speciale prijs voor buurtgenoten. Er is een container in het park met diverse spelmaterialen waar je gebruik van kunt maken.

Samen-
werking

We werken samen met diverse parkpartners en bewoners die ieder hun eigen doelgroep aanspreken. Door de krachten te bundelen stimuleren we de ontmoeting in dit stadspark. We zijn tevreden als elke Noorderling trots is op het Noorderpark!

Samenwerken met organisaties rondom het park kan het bereik en impact van je activiteit vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de speeltuin, jongerenwerk, burennetwerken, scholen, studenten en groen beheerders. Vrijwilligers en een beweegteam, het is er allemaal in het Noorderpark!
Een greep uit de projecten waar mooie samenwerkingen tot stand kwamen: Vurig Winterfeestje bij de Gele Pomp, SamenNoordFeest bij de Roze Tanker, de Overvliegdag van de Scouting en het Zomers buurtconcert bij Pompet.

Park bijeenkomsten

Onder het motto ‘Samen maken we het park’ bundelen we de krachten met organisaties en bewoners rondom het park. Wees welkom om een van deze bijeenkomsten!

Parkpraat
Een laagdrempelige bijeenkomst op telkens een andere locatie, aansluitend op een bestaand programma. Mensen kunnen hun eigen ideeën voorleggen en hiervoor ook een beroep doen op de stichting of partners van het Noorderpark.

Partneroverleg
Diverse professionals van organisaties uit de buurt gaan met elkaar in gesprek over relevante (fysieke) ontwikkelingen in- en kansen voor park. Ook wordt het programma voor de komende maanden met elkaar afgestemd. Samenkomst is één keer per 6 weken, telkens zijn er weer andere partijen aanwezig en schuift een gebiedsmakelaar aan.

Noorderpark adviesraad
Via deze raad wordt men betrokken bij het bepalen van de koers van de stichting. Op een specifiek thema (zoals ruimte, groen, kunst en cultuur) wordt men uitgenodigd mee te denken over actuele ontwikkelingen in het park. De leden vormen een afspiegeling van de buurten rondom het park, mogelijk kan de stichting hen tussendoor voor specifieke thema’s benaderen.

Ondernemend Collectief
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd aan de hand van een casus van een ondernemende buurtbewoner. Het collectief staat voor uitwisseling van kennis, ervaring en betrokkenheid. Gezamenlijk zetten we ons in voor onze persoonlijke ontwikkeling en die van een project of een onderneming.

Op zoek naar een locatie in het Noorderpark?
Ontdek de natuur in het park

Bekijk onze Natuurmomentjes!

ijsvogels

21/12/2018

wilgen

21/12/2018

vaste plantentuin

21/12/2018

Over het Noorderpark

Stichting Noorderpark

Om de samenwerking tussen de organisaties in en om het park te stimuleren en bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van het Noorderpark, is eind 2013 de Stichting Noorderpark Trust opgericht. Met een bestuur van bewoners uit de omliggende buurten en een kleine organisatie faciliteert de stichting initiatieven van bewoners en schept de optimale condities om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst, leeftijd, opleidingsniveau of talent.

Doelstelling
Het versterken van de levendigheid in het Noorderpark, door het stimuleren en ondersteunen van ontmoetingen tussen alle soorten bewoners en gebruikers in het park, alsmede bewonersparticipatie, initiatief, zelforganisatie en zelfwaardering van buurtbewoners en ondernemerschap.

Bestuur
Wigger Verschoor- voorzitter,  Pieter van der Pot- penningmeester,
Peter Dortwegt- secretaris.

Fysieke verbindingen

De aanleg van de Noord/Zuidlijn (juli 2018) bood de kans om de Nieuwe Leeuwarderweg te verlagen en het park om te smeden tot één groot Noords stadspark. Landschapsarchitect Adriaan Geuze van bureau West 8 won de ontwerpwedstrijd die de gemeente hiervoor had uitgeschreven. Het nieuwe Noorderpark krijgt met drie viaducten over de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg en twee bruggen over het Noordhollands Kanaal een verbindend, cirkelvormig circuit.

Lees meer over de ontwikkeling van het Noorderpark tot stadspark op de projectpagina van Gemeente Amsterdam.

Geschiedenis

Het Noorderpark is een samensmelting van het Florapark en Volewijckspark, die worden gescheiden door het Noordhollands Kanaal. Het Florapark werd in 1921 als eerste aangelegd, passend bij de groene idealen die hoorden bij de beroemde ‘tuindorpen’ in Amsterdam-Noord. Het park werd ontworpen in Engelse landschapsstijl door Jan Willem Tellegen. In 1937 opende het Floraparkbad in het park. De tuinstadidealen kregen ook vorm aan de andere kant van het kanaal, met de bouw van de Vogelbuurt en Tuindorp Buiksloot. Voor de bewoners van deze wijken werd in de jaren ’30 het Volewijckspark aangelegd, in vergelijkbare Engelse Landschapsstijl.

Samen zijn de twee parken nu de groene longen van stadsdeel Noord. Toch horen ze nog niet echt bij elkaar. De opening van de IJtunnel in 1968 en de aanleg van de Nieuwe Leeuwarderweg dwars door het Volewijckspark, maakten dat er niet veel beter op. Maar het tij keert: het Noorderpark wordt stapje voor stapje steeds meer één geheel.