Meld je aan voor de nieuwsbrief
klik hier

Stichting Noorderpark

Het Noorderpark slaat de brug in Noord. Natuur en cultuur snuiven, spelen, bewegen, tot rust komen, nieuwe mensen ontmoeten, klussen of  iets voor de buurt betekenen; het kan allemaal in het Noorderpark! Deze website bundelt alle activiteiten en nieuwtjes. En we nodigen jou uit om mee te doen en bij te dragen aan een levendig, groen en verbindend Noorderpark.

Samen maken we het park!

 

Iets laten weten aan de bezoekers van het park?
klik hier

parkberichten

Het laatste nieuws uit het park...
Zelf bijdragen aan het Noorderpark?
klik hier

Zelf actief

Zelf
actief

In het Noorderpark kun je genieten van de natuur, rust en ruimte. Maar je kunt er ook zelf activiteiten organiseren, leren én ontmoeten!

Deze website staat vol activiteiten die vaak tot stand komen door  ideeën van buurtbewoners of bezoekers van het park.

Heb je zelf een goed idee? Dit is je kans!
Van een sportwedstrijd, voorstelling of kunstwerk tot een buurtbarbecue of natuurspeurtocht; alles is mogelijk. Je kunt hulp krijgen bij bijv. het verkrijgen van vergunning, publiciteit, vrijwilligers, fondsen of samenwerking met andere organisaties. Uiteraard krijgt jouw initiatief ook een plek op deze website.

Mail ons via info@noorderpark.nl. Wij kunnen je helpen je plan concreet te maken. Kleine en grote ideeën zijn welkom!

Paraplu-
vergunning

Voor kleinschalige evenementen in het Noorderpark is er sinds enkele jaren een Parapluvergunning. Bewonersinitiatieven kunnen via deze weg sneller en goedkoper worden uitgevoerd en vallen buiten de proceduretijd van tien weken.

Lees hier de voorwaarden voor het verkrijgen van een Parapluvergunning.
Voor overige evenementen dient een afzonderlijke evenementenvergunning te worden aangevraagd.

Gebruik van parklocaties
Als je activiteit niet geschikt is om buiten te organiseren kun je gebruik maken van een van de paviljoens in het park. Voor alle ruimtes geldt een speciale prijs voor buurtgenoten. Er is een container in het park met diverse spelmaterialen waar je gebruik van kunt maken.

Samen-
werking

We werken samen met diverse parkpartners en bewoners die ieder hun eigen doelgroep aanspreken. Door de krachten te bundelen stimuleren we de ontmoeting in dit stadspark. We zijn tevreden als elke Noorderling trots is op het Noorderpark!

Samenwerken met organisaties in en rondom het park vergroot het bereik en impact van een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan de speeltuin, jongerenwerk, burennetwerken, scholen, studenten en groenbeheerders. Allerlei vrijwilligers en een beweegteam, het is er allemaal in het Noorderpark!

Een greep uit de projecten waar mooie samenwerkingen tot stand kwamen: Vurig Winterfeestje met de Gele Pomp, de Kerstmarkt met Elythé bij Petra, Zomers buurtconcert bij Pompet, Buurtmarkt bij het Anker, het Samen Noord Feest met de Roze Tanker, Flora4life en vele anderen!

Mee
praten?

Onder het motto ‘Samen maken we het park’ bundelen we de krachten met organisaties en bewoners rondom het park. Denk je ook met ons mee? We willen graag horen wat jij belangrijk vindt.

Neem contact met ons op, of denk/praat mee in de klankbordgroep. In deze adviesraad worden bewoners en ondernemers structureel betrokken bij het Noorderpark. We gaan met elkaar en met het stadsdeel in gesprek over de toekomst, het beheer, de programmering en het gebruik van het park.

 

 

Op zoek naar een locatie in het Noorderpark?
klik hier
Maak kennis met Stichting Noorderpark
klik hier

Over Stichting Noorderpark

Stichting Noorderpark staat voor een groen en verbindend park. Een plek waar iedereen kan ontspannen of bewegen, met ruimte voor creativiteit en verrassende ontmoetingen. Natuurlijk realiseren we dit samen met de buurt want ‘Samen maken we het park!’

De stichting is een kleine organisatie die verbindingen legt tussen de bewoners en organisaties in en rond het park. Regelmatig vinden er laagdrempelige activiteiten plaats. Daarnaast is iedereen welkom om mee te praten over het gebruik van het park of om zelf een activiteit te organiseren, mogelijk met gebruik van de Parapluvergunning. De stichting trekt samen met bewoners op om deze initiatieven tot een succes te maken en biedt daarbij de nodige ondersteuning in organisatie en publiciteit.

Sinds 2017 organiseert de stichting diverse evenementen voor en met de buurt zoals de Noorderpark Spelen, Parkmarkt, Noorderparkfestival en Kerstmarkt. Ook kleinschalige activiteiten van Heel Noorderpark Beweegt, de Parkschoonmaak, Natuurwerkdag, Zomerconcerten en Lichtspeurtocht trokken veel Noorderlingen naar het park. Ondernemerschap werd gestimuleerd middels het Ondernemend Collectief. Hieruit ontstonden nieuwe initiatieven en werden krachten gebundeld voor projecten als Parkdirecteur voor één dag, de Parkmarkt-makerseditie en de Buurtcamping.

Samen zorgen we voor onverwachte ontmoetingen, verwondering bij een optreden, gezonde fysieke inspanning, liefde voor de medemens, startend ondernemerschap of ontwikkeling van een vaardigheid. We bieden gelegenheid voor spelen, leren, creativiteit, groene vingers, ondernemerschap, ontmoeten en een gezonde leefstijl. Maar we bieden ook ruimte voor rust, voor ongestoord genieten van deze groene vrijhaven!

Ontstaan van Stichting Noorderpark
Vanaf 2008 was de Noorderparkkamer een bekend fenomeen in het park voor kunst, cultuur en ontmoeting. Het houten paviljoen groeide uit tot een bloeiende ontmoetingsplek met grote aantrekkingskracht op de omgeving. Wegens gebrek aan financiële middelen voor de programmering is de Kamer in 2016 gestopt. Stichting Noorderpark bleef aan voor alle activiteiten en verbinding in het park. De stichting vond in café-restaurant Pompet een passende parkpartner voor de gewenste kleinschalige horeca.

Lees hier het Jaarverslag 2019 Stichting Noorderpark

Kernteam

Het team van Stichting Noorderpark stelt zich voor:

Maike Vernooij
Maike Vernooij
directeur
Maike is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Stichting Noorderpark: van fondsenwerving en boekhouding tot contracten, verzekeringen en jaarverslagen. Zij zet de grote lijnen uit en is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Ook helpt zij bij het realiseren van activiteiten.
Marga van der Vlugt
Marga van der Vlugt
communicatie en PR
Marga verzorgt de publiciteit van Stichting Noorderpark en informeert iedereen over de mogelijkheden en activiteiten in het park. Via deze website, maar ook via nieuwsbrieven, diverse media, affiches, flyers en promotie op locatie maakt zij zichtbaar wat er speelt. Haar wens is om het park voor iedereen toegankelijk te maken.
Rita Gemerts
Rita Gemerts
sportmanager
Rita is al jaren de spil van allerlei sportieve activiteiten in het Noorderpark. Als actieve buurtbewoner en sportondernemer is zij gespecialiseerd in het aanbieden van een laagdrempelig beweeg- en scholingsaanbod. Activiteiten als de Noorderpark Spelen en Heel Noorderpark Beweegt wist zij tot een groot succes te maken.

Bestuur

Stichting Noorderpark wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit bewoners uit de wijken rondom het Noorderpark, te weten:

  • Wigger Verschoor (voorzitter)
  • Pieter van der Pot (penningmeester)
  • Peter Dortwegt (secretaris)
Ontdek de natuur in het park
klik hier

Bekijk onze Natuurmomentjes!

ijsvogels

21/12/2018

wilgen

21/12/2018

vaste plantentuin

21/12/2018