Home » Alle activiteiten » Speelboscafé in de Roze Tanker

Activiteiten

Cultuur
Cultuur
Eten & Drinken
Groen
Jeugd
Ontmoeting

Geniet van een kruidenthee, sap, warme (haver)chocomelk, koffie of (vegan) PizzaBites
terwijl de kinderen in het Speelbos nieuwe ontdekkingen doen.

In het Speelbos zijn 5 houten speeltoestellen geplaatst waar je heerlijk op kan slingeren, glijden en tokkelen. Het ontwerp is gebaseerd op de wensen en ideeën van kinderen uit de buurt. Zo is er een spannende kabelbaan, een glijbaan, een schommel, een duikelrek en een parcours waar je je evenwicht moet proberen te bewaren. Naast deze speeltoestellen kunnen je kinderen hier natuurlijk ook lekker ravotten in het bos en hutten bouwen van de oude takken die hier zijn neergelegd.

Allemaal bij elkaar

De Roze Tanker
Elke woensdag 13:00 – 17:00 uur
Gratis toegang
Google Maps

De Roze Tanker is een plek in het Noorderpark waar iedereen welkom is om kunst, kunde, lief en leed te delen. Komt dat zien en kom vooral doen! Lees meer over De Roze Tanker.

Ga je mee verwonderen op 22 mei, 29 mei of 5 juni? De Verwonderbus komt op bezoek!

Met loepjes, potjes gaan we in het Speelbos op zoek naar natuurschatten. Die kun je gebruiken in het lichtatelier, tekenatelier en klei atelier. Bekijk een veer eens van heel dichtbij, of kijk wat voor sporen een takje achterlaat. Ga je mee verwonderen? Deelname is gratis, aanmelden hoeft niet. Kom aanwaaien ergens tussen 14:00 en 16:30 uur. Wees welkom!  – deverwonderbus.nl (Deze 3 edities zijn een initiatief van de Verwonderbus, met dank aan bewonersinitiatief subsidie Buurthuis de Meeuw)

Speelbos Noorderpark


Enjoy a herbal tea, juice, hot (oat) chocolate, coffee or (vegan) PizzaBites while the children make new discoveries in the Speelbos (‘Play Forest’).

There are 5 wooden playground installations in the Speelbos where your children can swing, slide and zip line. The design is based on the wishes and ideas of children from the local area. There is an exciting cable car, a slide, a swing, a diving rack and a course where you have to try to keep your balance. In addition to this playground equipment, your kids can also romp around in the forest and build huts from the old branches that have been placed here.

All together now

De Roze Tanker
Every wednesday 13:00 – 17:00 hours
Free entrance
Google Maps

De Roze Tanker is a spot in Noorderpark where everyone is invited to share their art, skills, joys and sorrows. Come on over! Website De Roze Tanker.

Will you join us in wonderment on May 22, May 29 or June 5? The Verwonderbus (Wonder Bus) is visiting us!

We use magnifying glasses and jars to look for natural treasures in the Speelbos (Playing Forest). You can use these in the lighting studio, drawing studio and clay studio. Take a close look at a feather, or see what traces a twig leaves behind. Are you ready to be amazed? Join us! Participation is free of charge, no need to sign up. Drop by somewhere between 14:00 en 16:30 hours. Feel welcome! – deverwonderbus.nl (These 3 events are initiated by de Verwonderbus, with thanks to residents’ initiative grant community centre ‘de Meeuw’)

Speelboscafé