Zelf actief

Zelf
actief

In het Noorderpark kun je genieten van de natuur, rust en ruimte. Maar je kunt er ook zelf activiteiten organiseren, leren én ontmoeten!

Deze website staat vol activiteiten die vaak tot stand komen door  ideeën van buurtbewoners of bezoekers van het park.

Heb je zelf een goed idee? Dit is je kans! Van een sportwedstrijd, voorstelling of kunstwerk tot een buurtbarbecue of natuurspeurtocht; alles is mogelijk. Je kunt hulp krijgen bij bijv. het verkrijgen van vergunning, publiciteit, vrijwilligers, fondsen of samenwerking met andere organisaties. Uiteraard krijgt jouw initiatief ook een plek op deze website.

Mail naar goedidee@noorderpark.nl.
Dit is het eerste loket van waaruit we je helpen je plan concreet te maken. Kleine en grote ideeën zijn welkom!

 

 

 

Paraplu-
vergunning

Voor kleinschalige evenementen in het Noorderpark is er sinds enkele jaren een Parapluvergunning. Bewonersinitiatieven kunnen via deze weg sneller en goedkoper worden uitgevoerd en vallen buiten de proceduretijd van tien weken.

Lees hier de voorwaarden voor het verkrijgen van een Parapluvergunning.
Voor overige evenementen dient een afzonderlijke evenementenvergunning te worden aangevraagd.

Gebruik van parklocaties
Als je activiteit niet geschikt is om buiten te organiseren kun je gebruik maken van een van de paviljoens in het park. Voor alle ruimtes geldt een speciale prijs voor buurtgenoten. Er is een container in het park met diverse spelmaterialen waar je gebruik van kunt maken.

Samen-
werking

We werken samen met diverse parkpartners en bewoners die ieder hun eigen doelgroep aanspreken. Door de krachten te bundelen stimuleren we de ontmoeting in dit stadspark. We zijn tevreden als elke Noorderling trots is op het Noorderpark!

Samenwerken met organisaties rondom het park kan het bereik en impact van je activiteit vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de speeltuin, jongerenwerk, burennetwerken, scholen, studenten en groen beheerders. Vrijwilligers en een beweegteam, het is er allemaal in het Noorderpark!
Een greep uit de projecten waar mooie samenwerkingen tot stand kwamen: Vurig Winterfeestje bij de Gele Pomp, SamenNoordFeest bij de Roze Tanker, de Overvliegdag van de Scouting, Zomers buurtconcert bij Pompet en de Kerstmarkt bij Grandcafé Noorderpark.

Park bijeenkomsten

Onder het motto ‘Samen maken we het park’ bundelen we de krachten met organisaties en bewoners rondom het park. Wil je op deze manier ook betrokken blijven? Wees welkom op een van deze bijeenkomsten.

Partneroverleg
Diverse professionals van organisaties uit de buurt gaan met elkaar in gesprek over relevante ontwikkelingen in het park. Ook wordt het programma voor de komende maanden met elkaar afgestemd.

Noorderpark adviesraad (Klankbordgroep)
Deze adviesraad is in samenwerking met het stadsdeel opgericht. Door deelname aan de klankbordgroep worden bewoners en ondernemers structureel betrokken bij het Noorderpark. Zij gaan met elkaar en het stadsdeel in gesprek over de toekomst, het beheer, de programmering en het gebruik van het Noorderpark.

-> Binnenkort kun je hier alle vergaderstukken terugvinden van de bijeenkomsten in 2022.