Zelf actief

Zelf
actief

In het Noorderpark kun je genieten van de natuur, rust en ruimte. Maar je kunt er ook zelf activiteiten organiseren, leren én ontmoeten!

Deze website staat vol activiteiten die vaak tot stand komen door  ideeën van buurtbewoners of bezoekers van het park.

Heb je zelf een goed idee? Dit is je kans! Van een sportwedstrijd, voorstelling of kunstwerk tot een buurtbarbecue of natuurspeurtocht; alles is mogelijk. Je kunt hulp krijgen bij bijv. het verkrijgen van vergunning, publiciteit, vrijwilligers, fondsen of samenwerking met andere organisaties. Uiteraard krijgt jouw initiatief ook een plek op deze website.

Mail naar goedidee@noorderpark.nl.
Dit is het eerste loket van waaruit we je helpen je plan concreet te maken. Kleine en grote ideeën zijn welkom!

 

 

 

Paraplu-
vergunning

Voor kleinschalige evenementen in het Noorderpark is er sinds enkele jaren een Parapluvergunning. Bewonersinitiatieven kunnen via deze weg sneller en goedkoper worden uitgevoerd en vallen buiten de proceduretijd van tien weken.

Lees hier de voorwaarden voor het verkrijgen van een Parapluvergunning.
Voor overige evenementen dient een afzonderlijke evenementenvergunning te worden aangevraagd.

Gebruik van parklocaties
Als je activiteit niet geschikt is om buiten te organiseren kun je gebruik maken van een van de paviljoens in het park. Voor alle ruimtes geldt een speciale prijs voor buurtgenoten. Er is een container in het park met diverse spelmaterialen waar je gebruik van kunt maken.

Samen-
werking

We werken samen met diverse parkpartners en bewoners die ieder hun eigen doelgroep aanspreken. Door de krachten te bundelen stimuleren we de ontmoeting in dit stadspark. We zijn tevreden als elke Noorderling trots is op het Noorderpark!

Samenwerken met organisaties rondom het park kan het bereik en impact van je activiteit vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de speeltuin, jongerenwerk, burennetwerken, scholen, studenten en groen beheerders. Vrijwilligers en een beweegteam, het is er allemaal in het Noorderpark!
Een greep uit de projecten waar mooie samenwerkingen tot stand kwamen: Vurig Winterfeestje bij de Gele Pomp, SamenNoordFeest bij de Roze Tanker, de Overvliegdag van de Scouting, Zomers buurtconcert bij Pompet en de Kerstmarkt bij Grandcafé Noorderpark.

Park bijeenkomsten

Onder het motto ‘Samen maken we het park’ bundelen we de krachten met organisaties en bewoners rondom het park. Wil je op deze manier ook betrokken blijven? Wees welkom op een van deze bijeenkomsten:

Parkpraat
Een buurtbijeenkomst op telkens een andere locatie dat aansluit op een bestaand programma. Men kan zelf een idee voorleggen en hiervoor een beroep doen op de stichting of partners van het Noorderpark.

Partneroverleg
Diverse professionals van organisaties uit de buurt gaan met elkaar in gesprek over relevante ontwikkelingen in het park. Ook wordt het programma voor de komende maanden met elkaar afgestemd. Samenkomst is één keer per 6 weken.

Noorderpark adviesraad
Via deze raad wordt men betrokken bij het bepalen van de koers van de stichting. Op een specifiek thema (zoals ruimte, groen, cultuur) wordt men uitgenodigd mee te denken over actuele zaken in het park. De leden vormen een afspiegeling uit de buurt, mogelijk kan de stichting hen tussendoor voor specifieke thema’s benaderen.

Ondernemend Collectief
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd aan de hand van een casus van een ondernemende buurtbewoner. Het collectief staat voor uitwisseling van kennis, ervaring en betrokkenheid.