Zelf actief

Zelf
actief

In het Noorderpark kun je genieten van de natuur, rust en ruimte. Maar je kunt er ook zelf activiteiten organiseren, leren én ontmoeten!

Deze website staat vol activiteiten die vaak tot stand komen door  ideeën van buurtbewoners of bezoekers van het park.

Heb je zelf een goed idee? Dit is je kans!
Van een sportwedstrijd, voorstelling of kunstwerk tot een buurtbarbecue of natuurspeurtocht; alles is mogelijk. Je kunt hulp krijgen bij bijv. het verkrijgen van vergunning, publiciteit, vrijwilligers, fondsen of samenwerking met andere organisaties. Uiteraard krijgt jouw initiatief ook een plek op deze website.

Mail ons via info@noorderpark.nl. Wij kunnen je helpen je plan concreet te maken. Kleine en grote ideeën zijn welkom!

Paraplu-
vergunning

Voor kleinschalige evenementen in het Noorderpark is er sinds enkele jaren een Parapluvergunning. Bewonersinitiatieven kunnen via deze weg sneller en goedkoper worden uitgevoerd en vallen buiten de proceduretijd van tien weken.

Lees hier de voorwaarden voor het verkrijgen van een Parapluvergunning.
Voor overige evenementen dient een afzonderlijke evenementenvergunning te worden aangevraagd.

Gebruik van parklocaties
Als je activiteit niet geschikt is om buiten te organiseren kun je gebruik maken van een van de paviljoens in het park. Voor alle ruimtes geldt een speciale prijs voor buurtgenoten. Er is een container in het park met diverse spelmaterialen waar je gebruik van kunt maken.

Samen-
werking

We werken samen met diverse parkpartners en bewoners die ieder hun eigen doelgroep aanspreken. Door de krachten te bundelen stimuleren we de ontmoeting in dit stadspark. We zijn tevreden als elke Noorderling trots is op het Noorderpark!

Samenwerken met organisaties in en rondom het park vergroot het bereik en impact van een activiteit. Denk bijvoorbeeld aan de speeltuin, jongerenwerk, burennetwerken, scholen, studenten en groenbeheerders. Allerlei vrijwilligers en een beweegteam, het is er allemaal in het Noorderpark!

Een greep uit de projecten waar mooie samenwerkingen tot stand kwamen: Vurig Winterfeestje met de Gele Pomp, de Kerstmarkt met Elythé bij Petra, Zomers buurtconcert bij Pompet, Buurtmarkt bij het Anker, het Samen Noord Feest met de Roze Tanker, Flora4life en vele anderen!

Mee
praten?

Onder het motto ‘Samen maken we het park’ bundelen we de krachten met organisaties en bewoners rondom het park. Denk je ook met ons mee? We willen graag horen wat jij belangrijk vindt.

Neem contact met ons op, of denk/praat mee in de klankbordgroep. In deze adviesraad worden bewoners en ondernemers structureel betrokken bij het Noorderpark. We gaan met elkaar en met het stadsdeel in gesprek over de toekomst, het beheer, de programmering en het gebruik van het park.