Over Stichting Noorderpark

Stichting Noorderpark staat voor een groen en verbindend park. Een plek waar iedereen kan ontspannen of bewegen, met ruimte voor creativiteit en verrassende ontmoetingen. Natuurlijk realiseren we dit samen met de buurt want ‘Samen maken we het park!’

De stichting is een kleine organisatie die verbindingen legt tussen de bewoners en organisaties in en rond het park. Regelmatig vinden er laagdrempelige activiteiten plaats. Daarnaast is iedereen welkom om mee te praten over het gebruik van het park of om zelf een activiteit te organiseren, mogelijk met gebruik van de Parapluvergunning. De stichting trekt samen met bewoners op om deze initiatieven tot een succes te maken en biedt daarbij de nodige ondersteuning in organisatie en publiciteit.

Sinds 2017 organiseert de stichting diverse evenementen voor en met de buurt zoals de Noorderpark Spelen, Parkmarkt, Noorderparkfestival en Kerstmarkt. Ook kleinschalige activiteiten van Heel Noorderpark Beweegt, de Parkschoonmaak, Natuurwerkdag, Zomerconcerten en Lichtspeurtocht trokken veel Noorderlingen naar het park. Ondernemerschap werd gestimuleerd middels het Ondernemend Collectief. Hieruit ontstonden nieuwe initiatieven en werden krachten gebundeld voor projecten als Parkdirecteur voor één dag, de Parkmarkt-makerseditie en de Buurtcamping.

Samen zorgen we voor onverwachte ontmoetingen, verwondering bij een optreden, gezonde fysieke inspanning, liefde voor de medemens, startend ondernemerschap of ontwikkeling van een vaardigheid. We bieden gelegenheid voor spelen, leren, creativiteit, groene vingers, ondernemerschap, ontmoeten en een gezonde leefstijl. Maar we bieden ook ruimte voor rust, voor ongestoord genieten van deze groene vrijhaven!

Ontstaan van Stichting Noorderpark
Vanaf 2008 was de Noorderparkkamer een bekend fenomeen in het park voor kunst, cultuur en ontmoeting. Het houten paviljoen groeide uit tot een bloeiende ontmoetingsplek met grote aantrekkingskracht op de omgeving. Wegens gebrek aan financiële middelen voor de programmering is de Kamer in 2016 gestopt. Stichting Noorderpark bleef aan voor alle activiteiten en verbinding in het park. De stichting vond in café-restaurant Pompet een passende parkpartner voor de gewenste kleinschalige horeca.

Lees hier het Jaarverslag 2019 Stichting Noorderpark

Kernteam

Het team van Stichting Noorderpark stelt zich voor:

Maike Vernooij
Maike Vernooij
Directeur
Maike is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Stichting Noorderpark: van fondsenwerving en boekhouding tot contracten, verzekeringen en jaarverslagen. Zij zet de grote lijnen uit en is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Ook helpt zij bij het realiseren van activiteiten.
Marga van der Vlugt
Marga van der Vlugt
Communicatie en PR
Marga verzorgt de publiciteit van Stichting Noorderpark en informeert iedereen over de mogelijkheden en activiteiten in het park. Via deze website, maar ook via nieuwsbrieven, diverse media, affiches, flyers en promotie op locatie maakt zij zichtbaar wat er speelt. Haar wens is om het park voor iedereen toegankelijk te maken.
Jasper Harlaar
Jasper Harlaar
Buurtmanager
Jasper is er voor de buurt! Hij helpt bij het organiseren van diverse activiteiten in en om het park. Hij gaat aan de slag met ideeën en initiatieven uit de buurt en denkt mee over het nog leuker en aantrekkelijker maken van deze prachtige, groene plek. Een verbinder dus. Tot ziens in het Noorderpark!

Bestuur

Stichting Noorderpark wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit bewoners uit de wijken rondom het Noorderpark, te weten:

  • Wigger Verschoor (voorzitter)
  • Pieter van der Pot (penningmeester)
  • Peter Dortwegt (secretaris)