Home » Over het Noorderpark

Over het Noorderpark

Stichting Noorderpark

Om de samenwerking tussen de organisaties in en om het park te stimuleren en bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van het Noorderpark, is eind 2013 de Stichting Noorderpark Trust opgericht. Met een bestuur van bewoners uit de omliggende buurten en een kleine organisatie, probeert de stichting initiatieven van bewoners te faciliteren en de optimale condities te scheppen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in afkomst, leeftijd, opleidingsniveau of talent.

Doelstelling
Het versterken van de levendigheid in het Noorderpark, door het stimuleren en ondersteunen van ontmoetingen tussen alle soorten bewoners en gebruikers in het park, alsmede bewonersparticipatie, initiatief, zelforganisatie en zelfwaardering van buurtbewoners en ondernemerschap.

Bestuur
Wigger Verschoor- voorzitter,  Pieter van der Pot- penningmeester,
Peter Dortwegt- secretaris.

Fysieke verbindingen

De aanleg van de Noord/Zuidlijn (juli 2018) bood de kans om de Nieuwe Leeuwarderweg te verlagen en het park om te smeden tot één groot Noords stadspark. Landschapsarchitect Adriaan Geuze van bureau West 8 won de ontwerpwedstrijd die de gemeente hiervoor had uitgeschreven. Het nieuwe Noorderpark krijgt met drie viaducten over de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg en twee bruggen over het Noordhollands Kanaal een verbindend, cirkelvormig circuit.

Lees meer over de ontwikkeling van het Noorderpark tot stadspark op de projectpagina van Gemeente Amsterdam.

Geschiedenis

Het Noorderpark is een samensmelting van het Florapark en Volewijckspark, die worden gescheiden door het Noordhollands Kanaal. Het Florapark werd in 1921 als eerste aangelegd, passend bij de groene idealen die hoorden bij de beroemde ‘tuindorpen’ in Amsterdam-Noord. Het park werd ontworpen in Engelse landschapsstijl door Jan Willem Tellegen. In 1937 opende het Floraparkbad in het park. De tuinstadidealen kregen ook vorm aan de andere kant van het kanaal, met de bouw van de Vogelbuurt en Tuindorp Buiksloot. Voor de bewoners van deze wijken werd in de jaren ’30 het Volewijckspark aangelegd, in vergelijkbare Engelse Landschapsstijl.

Samen zijn de twee parken nu de groene longen van stadsdeel Noord. Toch horen ze nog niet echt bij elkaar. De opening van de IJtunnel in 1968 en de aanleg van de Nieuwe Leeuwarderweg dwars door het Volewijckspark, maakten dat er niet veel beter op. Maar het tij keert: het Noorderpark wordt stapje voor stapje steeds meer één geheel.