Over Stichting Noorderpark

Stichting Noorderpark staat voor een groen en verbindend park. Een park waar iedereen kan ontspannen en bewegen, met ruimte voor creativiteit en verrassende ontmoetingen. Natuurlijk realiseren we dit samen met de buurt, want: Samen maken we het park!

De stichting is een kleine organisatie die enkele taken van de Gemeente Amsterdam heeft overgenomen. Zo organiseren wij vergunningen voor activiteiten in het park en helpen we buurtbewoners bij het realiseren van hun initiatieven. We organiseren ook inspraak en betrokkenheid en coördineren overleg tussen de organisaties die zich bij het park betrokken voelen. Tevens verzorgen we de communicatie over wat er te doen is in het park.

De stichting versterkt de levendigheid in het Noorderpark in de breedste zin van het woord: van een groen en divers park tot een aantrekkelijke en veilige plek voor iedereen.

  • We bevorderen ontmoetingen tussen alle gebruikers van het park. In het park vinden regelmatig laagdrempelige, kleinschalige activiteiten plaats rond cultuur, natuur en beweging.
  • We ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven en stimuleren zelforganisatie en zelfwaardering bij buurtbewoners. Iedereen is welkom om mee te praten over het gebruik van het park of zelf een activiteit te organiseren. Zie parkbijeenkomsten
  • We stimuleren ondernemerschap in en rond het park met het Ondernemend Collectief en met projecten als Parkdirecteur voor één dag, de Parkmarkt of de Buurtcamping.

Lees hier het Jaarverslag 2019 Stichting Noorderpark

Kernteam

Het team van Stichting Noorderpark stelt zich voor:

Elien van Helden
Elien van Helden
sociaal manager en verbinder
Elien peilt wat er leeft en helpt buurtbewoners hun wensen voor het park te verwezenlijken. Ook is ze de verbindende factor tussen organisaties, bedrijven en instellingen, gemeente en omliggende buurten, met het park als groen en inspirerend speelveld voor ontmoeting. Elien is altijd in voor nieuwe ideeën en samenwerkingen.
Marga van der Vlugt
Marga van der Vlugt
communicatie en PR
Marga verzorgt de publiciteit van Stichting Noorderpark en informeert iedereen over de mogelijkheden en activiteiten in het park. Via deze website, maar ook via nieuwsbrieven, diverse media, affiches, flyers en promotie op locatie maakt zij zichtbaar wat er speelt. Haar wens is om het park voor iedereen toegankelijk te maken.
Rita Gemerts
Rita Gemerts
sportmanager
Rita is al jaren de spil van allerlei sportieve activiteiten in het Noorderpark. Als actieve buurtbewoner en sportondernemer is zij gespecialiseerd in het aanbieden van een laagdrempelig beweeg- en scholingsaanbod. Activiteiten als de Noorderpark Spelen en Heel Noorderpark Beweegt wist zij tot een groot succes te maken.
Maike Vernooij
Maike Vernooij
zakelijk leider
Maike is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Stichting Noorderpark: van fondsenwerving en boekhouding tot contracten, verzekeringen en jaarverslagen. Zij zet de grote lijnen uit en is het eerste aanspreekpunt voor het bestuur. Ook helpt zij bij het realiseren van activiteiten.

Bestuur

Stichting Noorderpark wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit bewoners uit de wijken rondom het Noorderpark, te weten:

  • Wigger Verschoor (voorzitter)
  • Pieter van der Pot (penningmeester)
  • Peter Dortwegt (secretaris)