Home » Alle activiteiten » Informatieavond Noorderpark

Activiteiten

Bijeenkomst
Bijeenkomst

Noteer alvast in de agenda!

Informatieavond Noorderpark op woensdag 8 februari 2017

19.00 uur: inloop
19.30 tot 21.00 uur: presentaties en vragen
21.30 uur: einde avond

Locatie:  Grand Café Noorderpark (in het zwembad)


Onderwerpen die deze avond ter sprake komen:

–          Uitgevoerde werkzaamheden: drainage, fietspad, verbouwing luifels Roze Tanker en Gele Pomp
–          Uit te voeren werkzaamheden: kapaanvraag, dunnen opschot, verduurzamen zwembadinstallatie
–          Voortgang planvorming middengebied en voormalig Florapark
–          Ontwerp metro entree
–          Inrichting van het Rosarium en voetbalveld
–          Terugplaatsen telecommast bij  Noorderparkbad
–          Stand van zaken BLVC en uitvoering inrichting rondom zwembad en realisatie brug

Op deze website staat in het parkbericht Nieuwe brug, nieuw stadspark  meer informatie over de ontwikkeling en planning van het Noorderpark.

Graag tot ziens op 8 februari 2017 !