Parkbericht

12/01/2017

De ontwikkeling van het Noorderpark is in volle gang!
Eind 2015 werd de bouw gestart van een nieuwe brug over het Noordhollandsch Kanaal. Om de drie verschillende delen in het park met elkaar te verbinden, ontwierp West8 de brug die straks toegankelijk wordt voor voetgangers en fietsers. Diverse partijen voeren werkzaamheden uit om van het gebied één mooi stadspark te maken. Een park dat straks de allure krijgt die past bij andere ontwikkelingen in het stadsdeel, zoals de komst van de metro en een nieuw stadshart.

Klik hier voor “Visie van het ontwerpbureau West8”
Klik hier voor informatie over de Noorderparkbrug.


Planning werkzaamheden 2017
Naar verwachting start de aannemer eind januari/begin februari 2017 met het aanleggen van de paden die een aansluiting krijgen op de brug. Zo kan men prettig en makkelijk zonder obstakels het park bereiken.  E.e.a. is nog afhankelijk van de weersomstandigheden: extreme kou of neerslag kunnen de werkzaamheden vertragen. In het vroege voorjaar volgen de beplantingswerkzaamheden.

Lees hier meer over de planning van de brug.