Parkbericht

20/04/2022

Bewonersbrief van Gemeente Amsterdam

Vanaf 25 april starten we met werkzaamheden in het middengebied van het Noorderpark. Dit is het gebied tussen het Noordhollandsch Kanaal en de Nieuwe Leeuwarderweg. Omdat het om ingrijpende werkzaamheden gaat sluiten we dit gedeelte van het park tijdelijk af met hekken. Het is dan niet langer toegankelijk voor bezoekers. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind oktober 2022. Op het bijgevoegde kaartje kunt u zien welk deel van het park is afgesloten en hoe de omleidingsroute voor fietsers en voetgangers loopt. De Roze Tanker is gedurende de werkzaamheden wel bereikbaar.

Waarom werkzaamheden?

Het Noorderpark is één van de parken waarin de gemeente investeert. Sinds de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn is het park goed bereikbaar en door de bouw van woningen in de omringende gebieden weten steeds meer mensen het park te vinden. Wij zorgen ervoor dat bezoekers ook in de toekomst gebruik kunnen maken van een groen Noorderpark. Daarvoor moeten we delen van het park aanpakken. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met het bestaande groen, maar ook met de wensen van de verschillende parkgebruikers.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de lente- en zomermaanden. Dat zijn ook de maanden dat het drukker is in het park. Het is echter onvermijdelijk om dit werk juist dan uit te voeren. Een belangrijk onderdeel is de verbetering van de bodem van het grasveld en de aanleg van drainage. Dit soort werkzaamheden kan alleen worden uitgevoerd als de bodem droog is en regenwater sneller verdampt. Dat is in het lente- en zomerseizoen.

 Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het aanpakken van voet- en fietspaden, waaronder het aanbrengen van nieuwe verharding (asfalt en bestrating)
  • Het verbeteren van de bodem van het grasveld
  • Het aanbrengen van een drainagesysteem om de afwatering te verbeteren
  • Het planten van nieuwe bomen en het opnieuw inzaaien van gras
  • Het plaatsen van zitbanken en afvalbakken

We gebruiken het fietspad langs het Noordhollandsch Kanaal als bouwweg, daarom vervangen we dit als laatste. We verlagen het pad en leggen het iets dichter langs het kanaal. De werkzaamheden zijn te volgen en worden verder uitgelegd op www.amsterdam.nl/projecten/noorderpark.

Omleidingsroute

Van 25 april tot eind oktober worden fietsers en voetgangers worden fietsers en voetgangers omgeleid via de oostelijke kant van het park (zie kaartje). De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 16.00 uur. De werkzaamheden kunnen geluidshinder en verkeershinder opleveren. We proberen dit tot een minimum te beperken en vragen hiervoor uw begrip.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnr van de gemeente Amsterdam: 14020 of een mail sturen naar c.schenk@amsterdam.nl

Eens per twee weken is er op woensdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur een spreekuur in de Roze Tanker. Ook hier kunt u terecht met vragen over de werkzaamheden. Kijk voor actuele data en tijden van het spreekuur op www.amsterdam.nl/projecten/noorderpark.