Parkbericht

18/08/2017

De Noorderpark Trust heeft in het voorjaar 2017 een buurt-enquête laten uitvoeren om een beter beeld te krijgen van hoe omwonenden tegen de activiteiten in het Noorderpark aankijken. Daarnaast wilden we de behoeftes en wensen pijlen. Voor het onderzoek is een vragenlijst verspreid van deur tot deur in de omliggende straten en via verschillende online kanalen. Er waren 97 respondenten verspreid over alle omliggende buurten (zie kaartje).

Lees hier het totaal resultaat > Onderzoek omwonenden Noorderpark


Meest opvallende uitkomst is de grote diversiteit aan meningen. Voor de een kunnen er niet genoeg evenementen worden georganiseerd, anderen willen het liefst dat er helemaal niks gebeurd in het park om de rust te bewaren. Ook over de gewenste inhoud van de activiteiten verschillen de meningen. Het onderzoek bevestigt daarmee de grote diversiteit van bewonersgroepen en leefstijlen in en om het Noorderpark. Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten om uiteenlopende redenen het Noorderpark bezoeken. Sommige mensen komen juist voor de rust naar het park en willen van de natuur genieten. Andere bezoeken het park alleen als er een evenement of activiteit wordt georganiseerd. Deze uiteenlopende redenen kunnen voor botsende belangen zorgen. De programmering van het park speelt hierbij een belangrijke rol.


Weinig buurtbewoners zitten te wachten op grote festivals met harde muziek. Kleinschalige evenementen met niet- of licht versterkte muziek zijn juist wel gewenst. Genoemd worden: foodtruckfestivals, klassieke concerten, singersongwriter optredens, sportevenementen, filmavonden etc. Geluidsoverlast vanuit het Noorderpark zorgt voor irritatie bij sommige omwonenden, met name rond de voormalige tankstations, maar in het algemeen valt de ervaren geluidsoverlast door omwonenden mee. Naast kleinschalige evenementen en activiteiten in het Noorderpark is er onder de omwonenden veel behoefte aan een structurele horecagelegenheid in het park. Een plek waarvan de openingstijden duidelijk zijn en waar de parkgebruikers op hun gemak kunnen zitten.
De Noorderpark Trust zal haar activiteiten proberen af te stemmen op de wensen van omwonenden en daarin samenwerken met de partijen in het park. Gezien de grote diversiteit van wensen en meningen is dat geen eenvoudige opgave. Tegelijkertijd is het ook een kans. Eerder hebben de partners afgesproken om zich te concentreren op kleinschalige nichemarkten en zich niet te richten op grote commerciële evenementen m.u.v. het Noorderpark Festival. Op deze wijze is er voor iedereen wat te beleven in het Noorderpark, zoals meezingmiddagen voor senioren, een singersongwriterfestival, hondenfeestjes, kinderdisco’s, fietslessen, een beweegcafé of een Carribean barbecue. Daarnaast zal er altijd een balans gevonden moeten worden zodat rustzoekers en natuurliefhebbers zich ook op hun gemak voelen in het park.

Concrete acties die daarnaast ondernomen zijn:
– Er komt een structurele horeca-uitbater in de voormalige Noorderparkkamer en -Bar. De ParkBar is deze zomer reeds geopend in het weekend.
– Nu het Noorderpark rond het zwembad bijna gereed is en de nieuwe brug binnenkort open gaat zal ook Grand-Café Noorderpark zich sterker profileren als parkhoreca.
– De informatievoorziening rond de kleinschalige evenementen wordt verbeterd. Publieke evenementen staan onder ‘Activiteiten’ op www.noorderpark.nl. Besloten evenementen, zoals verjaardagspartijen en buurtbarbecues staan vermeld onder het kopje ‘Parapluvergunning’. Contactpersonen staan daarbij vermeld of kunnen via het algemene nummer worden bereikt.
– Bij evenementen met te verwachten geluidsoverlast wordt een bewonersbrief verspreid in de directe omgeving.
– Er zal een bewonersbijeenkomst worden gepland waarin we in gesprek gaan met omwonenden over hun wensen en hoe we daar met onze activiteiten en die van de partners bij aan kunnen sluiten.

Graag blijven we op de hoogte van uw mening. Dus mocht u een vraag of opmerking hebben over activiteiten in het park, of zelf iets willen organiseren, stuur een bericht aan info@noorderpark.nl.