Parkbericht

30/03/2017

– Persbericht –  van het bestuur van de Noorderparkkamer

Stichting Noorderparkkamer stopt: het einde van een tijdperk

Bestuur en directie van Stichting Noorderparkkamer hebben besloten een tijdperk af te sluiten. De organisatie achter de programmering van de Noorderparkkamer kan met de huidige financiële middelen niet langer in stand worden gehouden. Het is tijd voor anderen om het Noorderpark in Amsterdam-Noord de boost te geven die het verdient.

Stichting Noorderparkkamer bracht sinds 2007 verschillende groepen mensen bij elkaar. Dit onder andere door een veelzijdige programmering neer te zetten in het paviljoen van de Noorderparkkamer en met behulp van de daarnaast gelegen Noorderpark Bar. Buurtkoren stonden naast Brassbands en buurtinitiatieven klopten met hun ideeën aan. Buurtbewoners trouwden in de Noorderparkkamer en de Florakokjes zagen het als hun thuisbasis.

Vanaf 2013 werd het steeds moeilijker fondsen te vinden om een volwaardige programmering neer te zetten. Later liepen ook de structurele subsidierelaties met Ymere, Stichting DOEN en uiteindelijk ook het Stadsdeel af. Directie en bestuur hebben in 2015 en 2016 hard gewerkt om met minder middelen toch een toekomstperspectief te creëren. Dit onder andere door een meer faciliterende rol op zich te nemen. Tegelijkertijd begon het gebrek aan geld, het gebrek aan vooruitzicht op financiële ondersteuning en een tekort vanuit het verleden zijn parten te spelen. Ook overlast in het park eiste zijn tol.

De komende periode neemt de Stichting Noorderpark Trust het beheer van het paviljoen en de bar van de Noorderparkkamer over. Deze locaties blijven zo beschikbaar voor verhuringen en activiteiten. In april/mei start een verbouwing van het paviljoen. Hiermee worden de verzakkingen ten gevolge van de bouw van de brug hersteld en vindt groot onderhoud plaats aan de Noorderparkkamer en -bar. Na de verbouwing, naar verwachting in juni, zal het paviljoen met een nieuwe uitbater en nieuw elan een herstart kunnen maken.