Parkbericht

24/04/2017

-Bericht van Stadsdeel Noord-
De komende maanden wordt er hard gewerkt in het Noorderpark. Eind juni verwachten we dat de brug over het Noord-Hollands kanaal een feit is. Daarbij zijn we bezig het park schoner en veiliger te maken. In de weekenden zal er meer worden schoongemaakt en we gaan hanggroepen en vervuilers extra  aanspreken op hun gedrag. Om dit goed te kunnen doen hebben we ook de omgeving nodig. We willen iedereen die gebruik maakt van het park dan ook vragen om overlast, vervuiling en vernielingen actief bij ons te melden. Dus overlast van hangroepen, dronkenschap, bedreigingen,(sporen van) drugsgebruik zoals naalden, gevaarlijke honden die los lopen, (sporen van) open vuur, grote hoeveelheden blikjes, vernielingen, vuilnis en andere zaken die niet in het park thuis horen.
Ook kunnen bootjes die aan het kanaal liggen ter hoogte van het Noorderpark gemeld worden. Sinds 1 april geldt hier een volledig  aanlig verbod.

Hoe melden?

Meldingen van  overlast kunnen het beste gemeld worden bij het Meldpunt Zorg en Overlast.
Mail: zorgenwoonoverlast.noord@amsterdam.nl
Tel:  020-2529960
Onder vermelding van: Noorderpark
Het kan eventueel ook via Whatsapp. Dan via het MORA (meldingen openbare ruimte Amsterdam)
Tel: 06 44440655. Dan ook graag met vermelding van ‘Noorderpark’.

Mocht er echt sprake zijn van een acuut gevaarlijke situatie, dan ten alle tijden de politie op de hoogte brengen via 112.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in het Noorderpark kan men terecht op www.amsterdam.nl/Noorderpark . Hierop is ook de link te vinden waar men zich kan aanmelden voor de digitale Noorderpark Nieuwsmail.