Parkbericht

20/03/2018
Door: Elien van Helden

Het ondernemerscollectief is een versterkend netwerk dat ondernemers en ondernemende buurtbewoners in en om het park met elkaar verbindt. Gevoed met programma’s van economische zaken en input van professionals uit Noord inspireren en stimuleren we elkaar.

Maandelijks komen we bij elkaar voor uitwisseling, inspiratie en kennis op het gebied van ondernemen.
Wat ons bindt is dat we allen gebaat zijn bij het (bijspijkeren) van onze kennis van ondernemen, en de voordelen van een netwerk van mensen die elkaar versterken en coachen.

Een bijeenkomst bestaat uit:
Deel 1: Een interactieve oefening om kennis en informatie uit te wisselen voor leden van collectief

Deel 2: Een workshop, open voor iedereen (afhankelijk van het onderwerp max 1,5 uur)

De workshop wordt verzorgd door een professional (liefst uit Noord), die aansluit op de behoeften en vragen van de leden van het collectief. Dit gedeelte van de avond is ook toegankelijk voor niet leden.

De eerste bijeenkomst zijn we geïnspireerd door het verhaal van Satcha Maduro, winnares van de Freelancer Of The Year Award in de categorie kleurrijk. In de tweede bijeenkomst hebben we met Eva Kaldenbach gewerkt aan ons onderscheidende verhaal als ondernemer/actieve buurtbewoner. In de derde bijeenkomst hebben we met Stella Meulenbelt het Business Model Canvas doorgenomen, een eenvoudige manier om je (business)plan te maken. De vierde bijeenkomst ging over netwerken, en daarin hebben we onder leiding van Nathalie van Loon van De Campagnewinkel onze netwerk vaardigheden geoefend en ons netwerk actief gemaakt door elkaar actief ons eigen netwerk aan te bieden.

Donderdag 13 september is er een SPECIAL EDITION van het Ondernemerscollectief in samenwerking met VEBAN.

Deze bijeenkomst bestaat uit een of meer workshops door leden van VEBAN, en daarna is er een borrel voor alle leden van VEBAN en de deelnemers aan de workshops.

Meer informatie volgt.

Spreekt het bovenstaande je aan en wil je deelnemen en/of je aansluiten bij het collectief?
Mail dan je naam en achtergrond informatie over wat je doet en waarom je wilt deelnemen naar goedidee@noorderpark.nl.

MEER INFORMATIE OVER HET ONDERNEMERSCOLLECTIEF:

Dit ‘collectief zijn’ is gebaseerd op de volgende geïnventariseerde behoeften:
– Deel uitmaken van een inspirerende omgeving
– Praktisch toe te passen input, te koppelen aan bestaande situaties
– Ik wil betrokken zijn bij wie er wordt benaderd, of welk onderwerp er wordt behandeld
– Maandelijkse bijeenkomst waarbij je het gevoel hebt ‘wat hier wordt besproken is waardevol’
– Elkaar coachen door maandelijks todo-lists met elkaar te checken
– Persoonlijke sfeer, huiskamergevoel
– Leuk om kennis te delen, door te geven
– Behoefte om ideeën te bespreken en om raad te vragen

De leervragen die tot nu toe zijn geformuleerd staan hier onder:

1. Ik wil adviseur kunnen zijn voor mensen die een Bijstandsuitkering hebben of een WIA wat betreft ondernemen.
2. Een soort stappenplan dat ik kan doorlopen met iemand om tot een (ondernemers)plan te komen
3. Mijn eigen zakelijkheid ontwikkelen
4. Marketing tools – de laatste ontwikkelingen op social media, Pinterest bijvoorbeeld
5. Ik wil iets leren over rechten, en hoe om te gaan met conflicten
6. Copywriting, tone of voice
7. Ik wil leren netwerken
8. Kennis over het bereiken van doelgroepen, hoe bereik je mensen
9. Leren hoe je als ondernemer authentiek en onderscheidend kunt zijn
10. Time management
11. Projectmanagement
12. Leren omgaan met een omgeving die verwacht dat je alles gratis doet

Voorlopig programma:
April – Ondernemen vanuit Bijstand/WIA – bepalen met welk project/welke onderneming je aan de slag gaat. Workshop wordt verzorgd door Debby Forster van de afdeling Ondernemend Participeren van de Gemeente Amsterdam.
Mei – Authentiek en onderscheidend zijn als ondernemer: jouw verhaal. Workshop wordt verzorgd door Eva Kaldenbach van de Verhalenmakerij.
Juni – Ondernemersplan/projectplan maken – Workshop wordt verzorgd door Stella Meulenbelt van Work in Light.
Juli – Netwerken – hoe bereik ik mijn doelgroep. Workshop wordt verzorgd door Nathalie van Loon van WNKL en de Campagnewinkel.

September – Marketing Tools – social media
Oktober – Geldzaken
November – Time- en projectmanagement, planning

De ontwikkeling van dit programma wordt mogelijk gemaakt door EFRO gelden.

Foto gallery