Parkbericht

20/09/2018

Het ondernemerscollectief is een versterkend netwerk dat ondernemers en ondernemende buurtbewoners in en om het park met elkaar verbindt. Gevoed met input van professionals uit Noord inspireren en stimuleren we elkaar.

Maandelijks komen we bij elkaar voor uitwisseling, inspiratie en kennis op het gebied van ondernemen.
Wat ons bindt is dat we allen gebaat zijn bij het (bijspijkeren) van onze kennis van ondernemen, en de voordelen van een netwerk van mensen die elkaar versterken en coachen.

De bijeenkomsten in 2018 bestonden uit:
Deel 1: Een interactieve oefening om kennis en informatie uit te wisselen voor leden van collectief

Deel 2: Een workshop, open voor iedereen (afhankelijk van het onderwerp max 1,5 uur)

De workshop werd verzorgd door een professional (liefst uit Noord), die aansluit op de behoeften en vragen van de leden van het collectief. Dit gedeelte van de avond is ook toegankelijk voor niet leden.

De eerste bijeenkomst zijn we geïnspireerd door het verhaal van Satcha Maduro, winnares van de Freelancer Of The Year Award in de categorie kleurrijk. In de tweede bijeenkomst hebben we met Eva Kaldenbach gewerkt aan ons onderscheidende verhaal als ondernemer/actieve buurtbewoner. In de derde bijeenkomst hebben we met Stella Meulenbelt het Business Model Canvas doorgenomen, een eenvoudige manier om je (business)plan te maken. De vierde bijeenkomst ging over netwerken, en daarin hebben we onder leiding van Nathalie van Loon van De Campagnewinkel onze netwerk vaardigheden geoefend en ons netwerk actief gemaakt door elkaar actief ons eigen netwerk aan te bieden. Op 13 september was er een speciale editie in samenwerking met VEBAN, de ondernemersvereniging van Amsterdam Noord, en Whello. Zij verzorgden een workshop over online marketing op twee locaties: de Roze Tanker en de Gele Pomp. Na afloop werd er geborreld bij Pompet.
De zesde editie werd wederom verzorgd door Whello, dit keer een ‘hands-on’ workshop over Facebook en Google Analytics, verzorgd door Nasser al Kamouchi.
Afgelopen keer was het de beurt aan Ilse de Boer van Bewustwoording, zij gaf ons een schrijfcursus en leerde ons de do’s en don’ts voor het schrijven van vlijmscherpe verkoopteksten: copywriting!
Op donderdag 20 december was de laatste editie van 2018, en gaf Edwin Mélotte, ondernemer in Noord, ons een workshop over duurzaam ondernemen, het effectief gebruiken van je tijd als ondernemer.

In 2019 starten we met een nieuw format, waarbij er telkens een vraag/probleem/casus of product van een deelnemer centraal staat. De ervaring leert dat iedereen vooral graag van elkaar leert.
Het collectief zal meer verbonden zijn met het park, omdat goede ideeën van omwonenden en ondernemers getoetst zullen worden in het collectief, en indien positief beoordeeld, zullen worden gesteund met netwerk en kennis. Als het een bewonersinitiatief betreft mogelijk ook met geld vanuit de stichting.
Het collectief staat voor een uitwisseling van kennis, ervaring en betrokkenheid bij elkaar en bij het park. Gezamenlijk zetten we ons in voor onze persoonlijke ontwikkeling, die van ons project of onze onderneming, en park, de buurt, en…de wereld.

Eerste bijeenkomst in 2019 is op donderdag 21 maart, van 19.00 – 21.30 uur in de Gele Pomp.

MEER INFORMATIE OVER HET ONDERNEMERSCOLLECTIEF:

Dit ‘collectief zijn’ is gebaseerd op de volgende geïnventariseerde behoeften:
– Deel uitmaken van een inspirerende omgeving
– Praktisch toe te passen input, te koppelen aan bestaande situaties
– Ik wil betrokken zijn bij wie er wordt benaderd, of welk onderwerp er wordt behandeld
– Maandelijkse bijeenkomst waarbij je het gevoel hebt ‘wat hier wordt besproken is waardevol’
– Elkaar coachen door maandelijks todo-lists met elkaar te checken
– Persoonlijke sfeer, huiskamergevoel
– Leuk om kennis te delen, door te geven
– Behoefte om ideeën te bespreken en om raad te vragen

De leervragen die tot nu toe zijn geformuleerd en behandeld in 2018 staan hier onder:

1. Ik wil adviseur kunnen zijn voor mensen die een Bijstandsuitkering hebben of een WIA wat betreft ondernemen.
2. Een soort stappenplan dat ik kan doorlopen met iemand om tot een (ondernemers)plan te komen
3. Mijn eigen zakelijkheid ontwikkelen
4. Marketing tools – de laatste ontwikkelingen op social media, Pinterest bijvoorbeeld
5. Ik wil iets leren over rechten, en hoe om te gaan met conflicten
6. Copywriting, tone of voice
7. Ik wil leren netwerken
8. Kennis over het bereiken van doelgroepen, hoe bereik je mensen
9. Leren hoe je als ondernemer authentiek en onderscheidend kunt zijn
10. Time management
11. Projectmanagement
12. Leren omgaan met een omgeving die verwacht dat je alles gratis doet

Programma:
April – Ondernemen vanuit Bijstand/WIA – bepalen met welk project/welke onderneming je aan de slag gaat. Workshop wordt verzorgd door Debby Forster van de afdeling Ondernemend Participeren van de Gemeente Amsterdam.
Mei – Authentiek en onderscheidend zijn als ondernemer: jouw verhaal. Workshop wordt verzorgd door Eva Kaldenbach van de Verhalenmakerij.
Juni – Ondernemersplan/projectplan maken – Workshop wordt verzorgd door Stella Meulenbelt van Work in Light.
Juli – Netwerken – hoe bereik ik mijn doelgroep. Workshop wordt verzorgd door Nathalie van Loon van WNKL en de Campagnewinkel.
Augustus – vakantie
September – Online Marketing
Oktober – Facebook/Google Analytics
November – copywriting
December – time management

De ontwikkeling van de programma wordt mede mogelijk gemaakt door de EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, ter versterking van creatief en sociaal ondernemerschap in de buurt.

De foto’s van de VEBAN borrel zijn van Ebbes Fotografie.