Parkbericht

14/01/2020

Eind 2019 ontvingen vele buurtbewoners de enquête van het Noorderpark op de deurmat, via persoonlijke enquêtering in het park, tijdens een van de activiteiten rondom het park of middels een online vragenlijst.

We kregen maar liefst 155 reacties binnen! Een paar in het oog vallende uitkomsten: de meeste personen (40%) bezoeken het park één tot een paar keer per week. Veelal om te wandelen, voor ontspanning of op doorreis. Het merendeel bezoekt ook de activiteiten. Het park wordt vooral als veilig, schoon, kind- en diervriendelijk ervaren. Waar iedereen het unaniem over eens is: het park is groen. En uit de antwoorden en suggesties blijkt dat men dit graag zo wil houden. Waar de stichting voor staat spreekt GROEN het meest aan, gevolgd door BUURT en VERBINDEND. Sommige mensen willen zelf ook actief worden.
We willen hierbij iedereen bedanken voor de medewerking. Zo krijgen wij als stichting nog meer mogelijkheid om namens de buurt te spreken.

Eva Sierksma heeft de uitslagen nog eens helder uiteengezet, lees hier de gehele uitkomst:
 Enquete uitkomst DEF- Noorderpark dec2019