Home » Alle activiteiten » Wandel mee! voor aanplanting 200 bomen

Activiteiten

Groen
Groen
Bijeenkomst

Op 13 juli organiseert de gemeente een wandeling door het Noorderpark die bedoeld is voor bewoners en geïnteresseerden. Aanleiding is het planten van 200 bomen die elders in de stad gekapt zijn vanwege veiligheidsredenen.

Tijdens deze wandeling wordt uitgelegd waar het komende plantseizoen 200 bomen geplant gaan worden en welke bomen dit zijn.
U kunt zich aanmelden door vóór 13 juli een mail te sturen naar: noorderpark@amsterdam.nl.

200 extra bomen
In het Noorderpark planten we het komende plantseizoen 200 bomen bij. Het gaat om herplant van bomen die elders in de stad gekapt zijn omdat ze niet veilig waren. De keuze voor de extra bomen hebben we gemaakt op basis van het bestaande groen en wat hier het beste bij past. De adviezen van de bomenconsulent en de landschapsarchitect van de gemeente Amsterdam hebben we ook meegenomen.

Wandeling
Tijdens de wandeling lichten we de genomen keuzes voor de plekken en de soorten bomen toe. Bewoners kunnen dan vragen stellen. Mocht u als bewoner nog specifieke wensen hebben over boomsoorten of de plek waar bomen geplant kunnen worden dan kunt u dit aangeven en wordt gekeken of hieraan tegemoet kan worden gekomen.

Meer info op de gemeentepagina: https://www.amsterdam.nl/projecten/noorderpark/nieuws/13-juli-bomenwandeling-noorderpark/