Home » Alle activiteiten » Koffie bij de Buuv || 12 november ||

Activiteiten

Bijeenkomst
Bijeenkomst
Cultuur
Eten & Drinken
Evenement
Groen
Jeugd
Op 12 november komen twee sprekers van Diversity Joy.
Diversity Joy richt zich op empowerment en zelforganisatie van individuen en gemeenschappen. Zij bieden een breed scala van workshops, trainingen en conferentieformats aan die mensen op een diepgaande en positieve manier verbinden: thuis, in de buurt, op school en op het werk. Deelnemers leren door te doen en ontdekken, op basis van gedeelde ervaringen, nieuwe perspectieven op hun dagelijkse situaties en gedrag. Zij dagen mensen uit het risico te nemen om serieus met elkaar in gesprek te komen.

Te gast zijn Maartje Bos en Tom Schram van Diversity Joy, die het gesprek zullen begeleiden. Diversity Joy is een coöperatie van een groep bevlogen trainers die werken vanuit de kracht van het verschil: jong en oud, wit en zwart, man en vrouw, homo en hetero, ziek en gezond; waar verschillen elkaar ontmoeten liggen mogelijkheden voor ontwikkeling en ‘joy’. Met inzet van een breed palet van methodieken en ervaringen werkt Diversity Joy met maatschappelijke instellingen en bedrijven. Het accent ligt hierbij op ervaringsgericht leren. In de ontmoeting van 12 november zal specifiek ingegaan worden op de kracht van ontmoeting en verbinding tussen verschillende generaties.

Tom is de oprichter van de Diversity Joy en heeft in Zuid-Afrika intensief gewerkt en getraind met de oprichters van AVP (Alternative to Violence Project), één van de basis methodieken van Diversity Joy. Diversity Joy heeft onder begeleiding van Tom ook veel trainingen gericht op (risico)jongeren en wat dit vraagt aan mentoring vanuit andere generaties.

Maartje is o.a. facilitator bij Elos Foundation, wat zich richt op het realiseren van collectieve dromen in een wijk, binnen gemeenschappen, het bedrijfsleven en scholen. Daarnaast heeft ze vanuit haar ervaring binnen de jeugdhulpverlening in de praktijk ervaren hoe belangrijk de verbinding is in generaties om tot oplossingen te komen.

Op 12 november ben je van harte welkom in de Taker op de Nieuweleeuwardenweg 15 om 15:00 starten wij. Inloop is vanaf 14:30 tot 17:3