Home » Alle activiteiten » Hein Westgaard Trio – de Roze Tanker

Activiteiten

Cultuur
Cultuur
Ontmoeting

Hein Westgaard Trio | Wärnheim | Rave | Mulder | De Joode | Jaspers

De drie muzikanten van het Hein Westgaard Trio begonnen in 2017 samen te spelen in Kopenhagen en sindsdien hebben ze hun unieke vorm van samenspel verdiept en volwassen gemaakt, waarmee ze zich voorbereiden op het internationale podium. In september 2023 brachten ze hun debuutplaat First as Farce uit met positieve recensies, en ter ondersteuning van het album speelden ze een tour van 16 concerten met concerten in Noorwegen, Zweden, Denemarken, de Faeröer, Litouwen, Letland, Polen en Duitsland.

Met het maken van hun geheel eigen soort experimentele muziek, is het Hein Westgaard Trio duidelijk geïnspireerd door jazz, maar ook door country, rock, folk, vrije improvisatie en klassieke muziek. Het trio weet al deze elementen te vertalen naar een unieke vorm, waarbij de grens tussen het gecomponeerde en het geïmproviseerde vervaagt.

Hein Westgaard – Gitaar, Compositie
Petter Asbjørnsen – Contrabas
Simon Forchhammer – Percussie

(photo credit: Tomás Gubbins)

Wärnheim | Rave | Mulder | De Joode | Jaspers

Zonder vangnetten treden zij het onbekende tegemoet. Samen genereren zetten zij creatieve kracht en menselijke connecties om in geluidsgolven. Het debuut van een nieuw opwindend multigenerationeel kwintet van improvisatoren!

Marcus Wärnheim – Alt Saxofoon
Ada Rave – Tenor Saxofoon
Nora Mulder – Piano
Wilbert de Joode – Contrabas
Thomas Jaspers – Percussie

De Roze Tanker
Zondag 28 april 2024
Zaal open: 19:30 uur
Start: 20:00 uur
Tickets € 7
Meer info & tickets
Google Maps

De Roze Tanker is een plek in het Noorderpark waar iedereen welkom is om kunst, kunde, lief en leed te delen. Komt dat zien en kom vooral doen! Lees meer over De Roze Tanker.


Hein Westgaard Trio I Wärnheim / Rave / Mulder / De Joode / Jaspers

The three musicians of Hein Westgaard Trio started playing together in Copenhagen in 2017 and since then they have deepened and matured their unique form of interplay, preparing themselves for the international stage. In September 2023 they released their debut record First as Farce to positive reviews, and in support of the album they played a 16-concert tour with concerts in Norway, Sweden, Denmark, Faroe Islands, Lithuania, Latvia, Poland and Germany.

Playing their very own kind of experimental music, Hein Westgaard Trio is clearly inspired by jazz, but also by country, rock, folk, free improvisation and classical music. The trio manages to translate all these elements into a unique form, where the boundary between the composed and improvised becomes blurred.

Hein Westgaard – Guitar, Composition
Petter Asbjørnsen – Double Bass
Simon Forchhammer – Drums

(photo credit: Tomás Gubbins)

Wärnheim / Rave / Mulder / De Joode / Jaspers

Stepping into the unknown with no safety nets; manifesting the creative force and human connections into sound waves. Debut for a new exciting multigenerational quintet of improvisers!

Marcus Wärnheim – Alto Saxophone
Ada Rave – Tenor Saxophone
Nora Mulder – Piano
Wilbert de Joode – Double Bass
Thomas Jaspers – Drums

De Roze Tanker
Sunday April 28th 2024
Doors open at: 19:30
Start: 20:00
Tickets € 7
More info & tickets
Google Maps

De Roze Tanker is a spot in Noorderpark where everyone is invited to share their art, skills, joys and sorrows. Come on over! Website De Roze Tanker.