Home » Alle activiteiten » Fietslesweek : 21 t/m 25 aug.

Activiteiten

Sport & beweging
Sport & beweging

In deze Fietslesweek leren volwassenen fietsen, diverse fietstechnieken en is er aandacht voor verkeersregels voor de fietser. Ook wordt er een workshop banden plakken gegeven. Elke dag is er twee uur fietsles aan de hand van het lesplan BIKING4U. Voor de fietsen wordt gezorgd.
Deze Fietslesweek wordt georganiseerd door Rita Gemerts van RAY-action Sport en Bewegen, in samenwerking met Stichting Stadspas, Stadsdeel Noord en Mobycon Verkeersadviesbureau. Er is ruimte voor twee groepen van elk 25 personen. De ochtendgroep krijgt les van 10.00-12.00 uur en de middaggroep van 13.00-15.00 uur. Tussendoor krijgen beide groepen een gezonde lunch aangeboden, gemaakt door de Florakokjes.

Het is voornamelijk voor mensen in het bezit van een Stadspas maar anderen kunnen zich ook aanmelden.
Het doel is de onafhankelijkheid van de mensen te vergroten. Men kan meer en verder van huis reizen zonder hoge kosten. Verder wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd.
De lessen worden begeleid door twee fietsdocenten en een aantal fietsassistenten. Er wordt nog gezocht naar een aantal fietsassistenten. Zij krijgen een bijscholing ‘Fietsles Begeleiden’ aangeboden op dinsdag 15 augustus, 10.00 – 13.00 uur in De Tanker in het Noorderpark.

Fietslesweek
Data: Maandag 21 aug. t/m vrijdag 25 aug. (middag- en avondgroep)
Locatie: Noorderpark, verzamelen in de Roze Tanker (zijde Leeuwarderweg)
Deelname : € 5,00 voor stadspashouders
Aanmelden: Rita Gemerts / info@ray-action.nl / 06-44300455
Dit geldt ook voor mensen die deze week fietsassistent willen zijn.