Home » Alle activiteiten » Benefiet Vluchtelingenwerk: Soul & Sixties meets Punk & Eighties – de Roze Tanker

Activiteiten

Cultuur
Cultuur
Bijeenkomst

Donaties voor VluchtelingenWerk: Time4You

In Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in asielzoekerscentra. Ook verblijven steeds meer kinderen in (crisis)noodopvanglocaties. Zij zijn zich vaak erg bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Met onder andere bijeenkomsten informeert Time4You deze kinderen op een passende manier over hun positie en toekomst. Die kennis zorgt voor meer zekerheid en controle. Met jouw donatie bij de entree help je kwetsbare vluchtelingkinderen sterker in hun schoenen te staan. Meer informatie

Timetable bands

20:30 – Scoobaloo
Boogaloos, jazz-, soul- en popclassics. Picture Amy Winehouse, Stevie Wonder, Aretha Franklin en the New Cool Collective. Energieke band met twee zangeressen, een strakke blazers- en een stevige ritmesectie, onder leiding van Mechteld Bannier.

22:30 – Fiends of Dope Island
Cramps style! Mix van rockabilly en punk. Trek je dansschoenen aan en beweeg zoals Lux en Ivy!

23:30 – DJ Serhat

DJ Serhat draait Popcorn, een verzameling van grotendeels onbekende pareltjes uit de fifties en sixties. Soul, rhythm & blues, doo wop, cha cha, een beetje highschool rock & roll, ska-, reggae- & dub-invloeden. Het geheel zorgt voor de exclusieve sfeer van de oude, obscure nachtclubs in New York: ruig en vuig. Popcorn is stiekum de bakermat van de soul, disco, hip hop, rap en zelfs house.

De Roze Tanker
Vrijdag 5 april 2024
Zaal open: 19:00 uur
Entree: donatie voor VluchtelingenWerk: Time4You

Meer info
Google Maps

De Roze Tanker is een plek in het Noorderpark waar iedereen welkom is om kunst, kunde, lief en leed te delen. Komt dat zien en kom vooral doen! Lees meer over De Roze Tanker.


Benefietconcert: Soul & Sixties meets Punk & Eighties

Donations for Vluchtelingenwerk Time4You (Refugee work)

In the Netherlands, thousands of refugee children grow up in asylum seeker centers. More and more children are also staying in (crisis) emergency shelters. They are often very aware of their uncertain situation and have many worries. Time4You informs these children in an appropriate manner about their position and future through, among other things, meetings. This knowledge provides more security and control. With your donation at the entrance you help vulnerable refugee children to feel stronger. More info

Timetable bands

20:30 – Scoobaloo
Boogaloos, jazz, soul and pop classics. Picture Amy Winehouse, Stevie Wonder, Aretha Franklin and the New Cool Collective. Energetic band with two singers, a tight horn section and a solid rhythm section, led by Mechteld Bannier.


22:30 – Fiends of Dope Island

Cramps style! Mix of rockabilly and punk. Put on your dancing shoes and move like Lux and Ivy!

23:30 – DJ Serhat
DJ Serhat plays Popcorn, a collection of largely unknown gems from the fifties and sixties. Soul, rhythm & blues, doo wop, cha cha, a little high school rock & roll, ska, reggae & dub influences. The whole creates the exclusive atmosphere of the old, obscure nightclubs in New York: rough and dirty. Popcorn is secretly the cradle of soul, disco, hip hop, rap and even house.

De Roze Tanker
Friday April 5th 2024
Doors open at: 19:00
Entrance: donation for VluchtelingenWerk: Time4You
More info
Google Maps

De Roze Tanker is a spot in Noorderpark where everyone is invited to share their art, skills, joys and sorrows. Come on over! Website De Roze Tanker.